Verbeteren kwaliteit

We verbeteren de veiligheid, het comfort en de uitstraling van de woongebouwen. Daardoor kunnen de gebouwen weer langer mee en wonen bewoners er prettiger.

Meer comfort en energiezuiniger

We brengen energiebesparende voorzieningen aan, zoals isolatie, en combineren dit met goede mechanische ventilatie. Hierdoor voelen de woningen warmer en prettiger aan en wordt de kans op schimmel- en vochtproblemen kleiner. Ook kunnen bewoners besparen op hun energiekosten.

Werken in fases

Het project is opgedeeld in drie fases. In elke fase pakken we twee woongebouwen aan. Bewoners blijven via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Fase 1

De werkzaamheden van fase 1 zijn begin 2019 afgerond. Dat zijn 65 woningen aan de Anton Waldorpstraat 71-88 en Charles Leickertstraat 1-19. Het onderhoudsplan was in overleg met de bewonerscommissie opgesteld. Met 79% en 91% instemming was het merendeel van de bewoners positief over het onderhoudsplan. Bewoners kijken over het algemeen tevreden terug. Gemiddeld gaven ze het onderhoud een rapportcijfer 7.2.

Fase 2

Fase 2 gaat om 80 woningen aan de Anton Waldorpstraat 51 – 68 en Charles Leickertstraat 8 – 42. Het onderhoudsplan is in overleg met de bewonerscommissie opgesteld. Als er voldoende draagvlak is voor het plan onder bewoners en de benodigde vergunningen worden op tijd verstrekt, dan verwachten we daar begin 2020 te starten met de werkzaamheden.

Fase 3

In de eerste helft van 2019 doen we onderzoeken naar de technische staat van deze gebouwen. Dit zijn 134 woningen aan Marius Bauerplantsoen 11 – 107 en Anton Waldorpstraat 1 – 49. Op basis van de onderzoeksresultaten werken we vervolgens toe naar een passend plan, samen met de bewonerscommissie. Voor de besluitvorming, vergunningen en voorbereiding is dan nog minimaal een jaar nodig.

Bekijk eerdere berichtgeving over dit project