Verbeteren kwaliteit

We verbeteren de veiligheid, het comfort en de uitstraling van de woongebouwen. Daardoor kunnen de gebouwen weer langer mee en wonen bewoners er prettiger.

Meer comfort en energiezuiniger

We brengen energiebesparende voorzieningen aan, zoals isolatie, en combineren dit met goede mechanische ventilatie. Hierdoor voelen de woningen warmer en prettiger aan en wordt de kans op schimmel- en vochtproblemen kleiner. Ook kunnen bewoners besparen op hun energiekosten.

Werken in fases

Het project is opgedeeld in drie fases. In elke fase pakken we twee woongebouwen aan. Bewoners blijven via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Fase 1

De werkzaamheden van fase 1 zijn begin 2019 afgerond. Dat zijn 65 woningen aan de Anton Waldorpstraat 71-88 en Charles Leickertstraat 1-19. Het onderhoudsplan is in overleg met de bewonerscommissie opgesteld. Met 79% en 91% instemming was het merendeel van de bewoners positief over het onderhoudsplan. Bewoners kijken over het algemeen tevreden terug. Gemiddeld gaven ze het onderhoud een rapportcijfer 7.2.

Fase 2

Fase 2 gaat om 80 woningen aan de Anton Waldorpstraat 51 – 68 en Charles Leickertstraat 8 – 42. Het onderhoudsplan is in overleg met de bewonerscommissie opgesteld. Met 73% instemming was het merendeel van de bewoners positief over het onderhoudsplan. De werkzaamheden zijn in september 2020 gestart en naar verwachting zijn deze in april 2021 afgerond.

Fase 3

In de tweede helft van 2020 doen we onderzoeken hoe we de 134 woningen aan Marius Bauerplantsoen 11 – 107 en Anton Waldorpstraat 1 – 49 fijner kunnen maken. Op basis van de onderzoeksresultaten werken we vervolgens toe naar een passend plan, samen met de bewonerscommissie. Voor de besluitvorming, vergunningen en voorbereiding is dan nog 2-3 jaar nodig.

Bekijk eerdere berichtgeving over dit project