Een bewonerscommissie voert overleg met De Key namens alle bewoners en is een belangrijke gesprekspartner. De bewonerscommissie denkt mee over onderwerpen als onderhoud, schoonmaak, veiligheid, servicekosten of andere zaken die bij huurders spelen. Een bewonerscommissie kan ook activiteiten organiseren als een buurtfeest of een gezamenlijke opruimdag.

Algemeen belang

Een bewonerscommissie is er voor de algemene belangen van het complex en niet om individuele problemen aan te pakken. Voor individuele problemen kunnen bewoners contact opnemen met de beheerder van De Key.

Oprichten van een bewonerscommissie

Bewonerscommissies worden door bewoners zelf opgericht. Is er nog geen bewonerscommissie in de buurt en wil je deze zelf oprichten?

  • Zorg dat je minimaal twee andere bewoners van het complex enthousiasmeert om samen met je een bewonerscommissie op te zetten.
  • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor De Key.
  • Stuur een brief aan alle bewoners van De Key in het complex waarin je de oprichting van een bewonerscommissie meldt (bewoners worden ook uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering).
  • Biedt in de brief de andere bewoners de mogelijkheid zich ook aan te melden.
  • De gekozen contactpersoon informeert De Key over de nieuw opgerichte bewonerscommissie.

Huurdersvereniging Arcade biedt ondersteuning bij de oprichting van een bewonerscommissie. Ga voor meer informatie naar de website.