Wanneer je stopt of afstudeert heb je drie maanden de tijd om een andere woonruimte te vinden. Voor elk vol jaar dat je er woont, krijg je een extra maand de tijd, met een maximale uitloop van zes maanden. Een langere periode, bijvoorbeeld een tussenjaar, is dus niet mogelijk.

Controle

Elk jaar wordt gecontroleerd of iemand nog recht heeft op een studentenwoonruimte. Bij een controle wordt gevraagd een recent bewijs van inschrijving of een kopie van de collegekaart op te sturen. Helaas komt het soms voor dat bewoners ons een valse inschrijving van een onderwijsinstelling tonen. Doe dit niet. Dit komt altijd uit en dan verlies je je woning.

Na je studie

Wil je na je studie in Amsterdam een woning huren? Schrijf je dan zo gauw mogelijk in bij WoningNet. Alle Amsterdamse woningcorporaties bieden hun sociale huurwoningen aan via WoningNet. De gemiddelde wachttijd is ruim 7 jaar.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de woonkosten. Dit wordt toegekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van je belastbaar inkomen. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Belastingdienst.

Downloads

In het campuscontract staan alle rechten en plichten van Lieven de Key als verhuurder en van jou als huurder. Afhankelijk van het soort woonruimte zijn er verschillende campuscontracten. Lees voordat je gaat tekenen het voor jou geldende contract goed door.

Zelfstandige woonruimte

Download

Onzelfstandige woonruimte

Download

Containerwoning

Download

Coöptatiereglement

Download