De Key onderzoekt de komende weken alle drinkwaterleidingen van complex Columbusplein. Als we een restant loden waterleiding vinden, dan wordt deze vervangen. Bewoners zijn geïnformeerd om voorzichtig te zijn met het drinken van kraanwater en de adviezen van de GGD op te volgen.

Woont u op het Columbusplein en is uw drinkwaterleiding nog niet onderzocht?

Dan raden wij u aan voorzichtig te zijn met het drinken van kraanwater en de adviezen van de GGD op te volgen. Kijk op de website van de GGD. U kunt ook bellen met de GGD als u vragen heeft over lood en gezondheid, telefoonnummer (020) 555 54 05.

Veelgestelde vragen

Heeft iedereen op het Columbusplein lood?

Dat weten we nog niet. Begin januari hebben we gezien dat bij verschillende bedrijfsruimten en woningen loden leidingen voorkomen. We hebben direct opdracht gegeven voor vervanging van deze loden leidingen en gaan de komende weken de resterende woningen en bedrijfsruimten onderzoeken op loden waterleidingen.

Waar zitten de loden waterleidingen aan het Columbusplein?

Het betreft met name de leidingen onder de begane grondvloeren. In sommige gevallen betreft het een stijgleiding naar de bovenverdiepingen, deze leiding zit weggewerkt achter een schacht.

Waarom zijn de loden leidingen niet gezien tijdens het onderhoud op het Columbusplein?

De werkzaamheden op het Columbusplein betroffen met name het aanbrengen van CV installaties en mechanische ventilatie in uw woning. Ook werd de buitenzijde opgeknapt. Waterleidingen werden tijdens de opknapbeurt niet vervangen. De waterleidingen die wij nu hebben geconstateerd, waren weggewerkt onder de begane grondvloeren en achter leidingschachten.

Ik heb dus misschien een loden waterleiding. Kan ik het kraanwater nog wel drinken?

Kleine looddeeltjes kunnen via loden waterleidingen in uw drinkwater terecht komen. Daarom raden we u aan voorzichtig te zijn met het drinken van kraanwater en de adviezen van de GGD op te volgen. Zij kunnen advies geven dat is afgestemd op uw situatie. Kijk op www.ggdamsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/.

Als ik een loden waterleiding heb, wanneer wordt deze dan vervangen?

Als De Key loden waterleidingen in uw woning aantreft, dan vervangen we deze. Hiervoor maken we een afspraak met u.

Kan ik zelf een loden waterleiding in mijn woning herkennen?

Wilt u de leidingen in uw woning zelf controleren? Op onze website vindt u meer informatie www.dekey.nl/lood.

Welke nieuwe materialen worden er gebruikt als mijn loden waterleidingen worden vervangen?

De nieuwe leidingen zijn van koper of kunststof (thyleen).

Hoe kom ik aan schoon drinkwater?

Er is een watertappunt op Marco Polostraat 14, waar u schoon drinkwater kunt tappen totdat uw waterleiding is gecontroleerd en/of vervangen.

Ontvang ik een vergoeding voor de werkzaamheden?

Het vervangen van loden leidingen is noodzakelijk onderhoud. Hiervoor ontvangen bewoners geen vergoeding.

Ik woon niet op het Columbusplein, heb ik ook lood in mijn drinkwater?

Woont u in een huis dat gebouwd is vóór 1960? Dan kunnen er nog oude waterleidingen van lood in uw huis zitten. Alhoewel loden leidingen projectmatig vervangen zijn, kunnen we niet uitsluiten dat er toch nog restanten van loden waterleidingen aanwezig zijn in woningen van De Key. Heeft u het idee dat er in uw huis toch een loden waterleiding aanwezig is, bel dan met De Key. Dan komt er een vakman bij u langs om dit te onderzoeken. Als blijkt dat er inderdaad nog een loden waterleiding aanwezig is, dan vervangen we deze.