Sociale huurwoning

De jaarlijkse huurverhoging die op 1 juli ingaat is afhankelijk van het huishoudinkomen én het verschil tussen de huurprijs die je nu betaalt en de maximale huurprijs van De Key van je woning.

De toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen wordt door de overheid bepaald en is voor 2018 vastgesteld op maximaal 3,9% voor de lagere inkomens (huishoudinkomen tot en met € 41.056,-) en maximaal 5,4% voor hogere inkomens (huishoudinkomen boven € 41.056,-). De Belastingdienst informeert ons in welke categorie jouw adres valt.

1. Inkomen tot en met € 41.056,- : verhoging met maximaal 3,7%

Deze verhoging geldt voor een huishoudinkomen over 2016 tot en met € 41.056,- De wettelijke huurverhoging is maximaal 3,9%. Dit percentage bestaat uit een basishuurverhoging van 2,5% plus inflatie van 1,4%. De Key vraagt maximaal 3,7%. De verdeling is als volgt:

Huidige sociale huur in Amsterdam, Diemen, De Bilt en Hillegom De maximale huurverhoging* per 1 juli 2018:
€710,68 of hoger 0,0%
Tussen €604,- en €710,68 1,3%
Tussen €506,- en €604,- 1,3% - 3,7%*
Lager dan €508,- 3,7%

* Welk percentage je precies krijgt is afhankelijk van je huidige huurprijs ten opzichte van de maximale huurprijs van De Key van je woning. Betaal je nu een huur die veel lager ligt dan de maximale huurprijs van De Key die past bij de woning? Dan krijg je een hoger percentage van maximaal 3,7%.

Zandvoort

Voor sociale huurwoningen in Zandvoort geldt de volgende verdeling:

Huidige sociale huur in Zandvoort De maximale huurverhoging per 1 juli 2018:
€710,68 of hoger 0%
tot 80% van de maximale huur* 0% - 1,4%
vanaf 80% van de maximale huur* 3,7%

*Het gaat hierom de maximale huur volgens het wettelijke woningwaarderingsstelsel (WWS).

2. Inkomen boven € 41.056,- : verhoging met maximaal 5,4% (geldt voor alle gemeenten)

Deze verhoging geldt voor een huishoudinkomen over 2016 boven de € 41.056,-. De wettelijke huurverhoging is maximaal 5,4%. Dit is de basishuurverhoging van 3,9% (2,5% plus inflatie van 1,4%) plus het inkomensafhankelijke deel van 1,5%. De Key vraagt maximaal 5,4%.

Kamers

Kamers krijgen een huurverhoging van maximaal 2,9%.

Woongroepen

Woongroepen, zowel met zelfstandige en/of onzelfstandige woningen, met één gezamenlijke huurovereenkomst, krijgen een huurverhoging van 3,9%.

Maximale huurprijs

De huur van je sociale huurwoning kan nooit boven de maximale huurprijs komen. Dat is de huurprijs die je woning waard is volgens het puntensysteem van de wettelijke woningwaardering. Hoeveel punten je woning heeft, hangt onder meer af van de kwaliteit van je woning. De Key houdt voor een groot deel van haar woningen een lagere maximale huurprijs aan. Lees meer over de maximale huren van De Key.