Vrije sector

De huur voor woningen in de vrije sector gaat ieder jaar per 1 juli omhoog.

Huurverhoging 2018: vrije sector

Voor vrije sectorwoningen stellen wij in 2018 een maximum huurverhoging van 3,9% voor.

Goed om te weten

  • Voor vrije sector huurwoningen zijn in de loop der jaren verschillende huurcontracten afgesloten. De jaarlijkse huurverhoging hangt af van wat in het contract is afgesproken.
  • Het maximale percentage huurverhoging wordt door De Key vastgesteld. Er bestaat geen wettelijk maximum voor de verhoging van de huur in de vrije sector. We stellen in 2018 een maximum huurverhoging voor van 3,9%.
  • Niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarprocedure bij de kantonrechter starten.