De Key kiest voor nieuwbouw

De afgelopen jaren is samen met de bewonerscommissie gewerkt aan een renovatieplan voor de Johan Greivestraat. De kosten van renovatie zijn echter zo hoog, dat besloten is om nieuwbouw te onderzoeken. Sloop met vervangende nieuwbouw is een ingewikkeld proces waarbij vele partijen zijn betrokken en aan veel regelgeving moet worden voldaan. Daardoor duurt het meestal zes tot acht jaar voordat er kan worden gestart met de sloop.

Sociaal plan voor bewoners

Voor sloop met vervangende nieuwbouw gelden de ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij verbetering en vernieuwing’. De afspraken over de herhuisvesting en vergoedingen aan bewoners worden vastgelegd in een sociaal plan.

Onderhoud in de tussenfase

De Key gaat geen grote investeringen meer doen in het complex. Met kleine ingrepen willen wij voor de bewoners toch een veilige en prettige woonsituatie behouden. Als u gebreken aan uw woning heeft, dan kunt u deze melden via de website van De Key. Persoonlijk langskomen is mogelijk op het beheerkantoor op Jan Tooropstraat 77. Het spreekuur is elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur.


Voor meer informatie over het project kan er contact opgenomen worden met Daniel Duijnhouwer: daniel.duijnhouwer@dekey.nl