Klachtenbeleid

Wanneer we een klacht over onze dienstverlening ontvangen, nemen we dat serieus en proberen de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Hierbij ligt de nadruk op jouw tevredenheid en de verbetering van onze dienstverlening.

Klachten dien je bij voorkeur in via ons klachtenformulier. We vragen je altijd je postcode, huisnummer en e-mailadres op te geven.

We reageren op elke klacht binnen vijf werkdagen. Samen zoeken we naar oplossingen en verbeteringen. We behandelen klachten overal in de organisatie op dezelfde manier. De voortgang koppelen we altijd aan je terug.

Andere meldingen

Niet alles is een klacht over onze dienstverlening. Denk daarbij aan reparatieverzoeken, meldingen van woonfraude en overlast. Deze kun je natuurlijk wel bij ons melden.

Vind je dat de klacht niet goed is afgehandeld? Dan kun je een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie.