Veel bewoners maken zich zorgen over (mogelijke) looddeeltjes in drinkwater. Alle Amsterdamse corporaties delen deze zorgen. Samen sporen we deze leidingen op en werken we aan een snelle oplossing. De corporaties willen bewoners zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de situatie in hun woning.

Waar zit nog lood?

Restanten van loden waterleidingen komen in heel Nederland voor. Sinds de jaren ‘80 hebben de woningcorporaties de meeste loden waterleidingen uit hun woningen verwijderd. Er kunnen echter nog restanten van loden waterleidingen voorkomen, het gaat dan vooral om leidingen de je niet ziet en nog verstopt zitten in muren, funderingen en onder vloeren.

Als het kan, verwijderen we restanten van loden waterleidingen direct

Amsterdamse woningcorporaties onderzoeken hun woningen gebouwd voor 1960. De corporaties doen archiefonderzoek, visuele inspecties en laten, indien nodig, watertests uitvoeren door geaccrediteerde bedrijven. Als er restanten van loden waterleidingen worden aangetroffen, worden bewoners daarover zo snel mogelijk en als eerste geïnformeerd. Waar het kan, verwijderen we de restanten van loden waterleidingen direct. Elk woongebouw is uniek en vraagt een eigen aanpak.

Kennisnetwerk in Amsterdam

In Amsterdam doen de gemeente Amsterdam, Waternet, de woningcorporaties en de GGD er alles aan om restanten van loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen en bewoners zo goed mogelijk te informeren. We vormen een lerend netwerk in Amsterdam, waarin we ervaring opbouwen en uitwisselen. Op deze manier worden we steeds effectiever in het verwijderen van de restanten van loden leidingen.

Waarom is er nu aandacht voor loden waterleidingen?

Door recente publicaties van het RIVM en de Gezondheidsraad in november 2019, is er meer aandacht gekomen voor de gezondheid en lood in drinkwater. De Gezondheidsraad waarschuwt vooral risicogroepen, zoals zuigelingen en jonge kinderen. De ontdekking van hoge concentraties lood in drinkwater van woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord heeft de kwestie in Amsterdam hoog op de agenda gezet.

Ik heb zorgen over mijn gezondheid. Waar kan ik terecht?

Als u vragen heeft over uw gezondheid door looddeeltjes in uw kraanwater, dan kunt u contact opnemen met de GGD. Zij kunnen advies geven dat is afgestemd op uw situatie. Daarvoor is de GGD telefonisch bereikbaar op 020 555 5911 of kijk op de website van de GGD.

Hoe herken ik lood?

  • Lood is donkerblauw-grijs en dof. Een loden waterleiding is vaak kronkelig van vorm.
  • Meer informatie via de website van de GGD Amsterdam.
  • Heeft u het idee dat er lood aanwezig is in uw woning? Bel met De Key, telefoon (020) 621 43 33.