De Key verwijdert restanten loden leidingen Columbusplein

De Key verwijdert loden toevoerleidingen in Amsterdam-West. De toevoerleidingen werden aangetroffen onder een tiental bedrijfsruimtes en woningen in complex Columbusplein. De Key doet er alles aan om deze loden waterleidingen zo snel mogelijk te vervangen. Meer informatie.

De Key heeft in de jaren 80 de meeste loden waterleidingen vervangen. De Key onderzoekt de komende weken alle drinkwaterleidingen in het complex Columbusplein.

Woont u in een huis dat gebouwd is vóór 1960?

De Key heeft de meeste loden waterleidingen in de jaren 80 verwijderd, maar er kunnen restanten van oude waterleidingen voorkomen. Vermoedt u dat er in uw huis een loden waterleiding aanwezig is, bel dan met De Key. Dan komen we controleren of er restanten van loden waterleidingen aanwezig zijn. Als dat inderdaad het geval is, dan vervangen we deze.

Hoe herkent u lood?

  • Lood is donkerblauw-grijs en dof. Een loden waterleiding is vaak kronkelig van vorm.
  • Meer informatie via de website van de GGD Amsterdam.
  • Heeft u het idee dat er lood aanwezig is in uw woning? Bel met De Key, telefoon (020) 621 43 33

Samenwerking met Waternet, GGD en andere woningcorporaties in Amsterdam

Loden drinkwaterleidingen hebben de aandacht van alle corporaties in Amsterdam. Voor alle corporaties geldt dat loden waterleidingen in de woning vervangen worden zodra deze worden aangetroffen.