Samenwerking

De Key werkt met diverse organisaties en instellingen samen. Denk aan de gemeentes, huurdersverenigingen en instanties de actief zijn in verdeling van woonruimte.

Gemeentes

De Key maakt afspraken met gemeentes om ervoor te zorgen dat haar inwoners goed en betaalbaar een huis kunnen huren of kopen. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld onder begeleiding moeten wonen om later zelfstandig de woningmarkt op te kunnen.

Arcade

Huurdersvereniging Arcade is de onafhankelijke huurdersvereniging van, voor en door huurders van Woonstichting De Key. Zij komt op voor de belangen van huurders van De Key in de breedste zin van het woord. De Key voert regelmatig overleg met Arcade. Naast de vaste gespreksonderwerpen - de begroting, de huurverhoging en de jaarverslagen van De Key en Arcade - komen ook andere onderwerpen aan de orde. Zoals bewonersparticipatie, huurbeleid en onderhoudsplanning.

Woningnet

In de stadsregio Amsterdam werkt De Key samen met WoningNet om woonruimte aan te bieden. In het WoningNet magazine en via de website vinden woningzoekenden per regio het complete aanbod van sociale huurwoningen, vrijesectorwoningen en koopwoningen van alle corporaties die in de regio actief zijn.

StudentenWoningWeb

Onder de vlag van WoningNet biedt De Key samen met Duwo, studentenwoningen aan via StudentenWoningWeb. Het aanbod is specifiek bedoeld voor studenten. Ook andere corporaties kunnen gebruik maken van de website om woonruimte aan te bieden die tijdelijk wordt verhuurd aan studenten.

AFWC

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bestaat sinds 1917 en is de belangenvereniging van alle aangesloten woningcorporaties in Amsterdam.