Functie

De bestuurder is samen met de andere leden van het directieteam van De Key verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van De Key. De bestuurder geeft op verbindende wijze leiding aan het directieteam, en indirect aan de circa 300 medewerkers. De bestuurder is, samen met de directie, verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van De Key. De bestuurder opereert binnen de kaders die zijn vastgelegd in de statuten, het bestuurs- en directiereglement, het ondernemingsplan en de meerjarenbegroting.

Tegen de achtergrond van de opgaven van De Key geeft de bestuurder onder meer leiding aan de te maken (forse) financiële keuzes bij investeringen en portefeuille-ontwikkelingen, aan het traject van verzakelijking en verdere verbetering van de bedrijfsvoering, het verder brengen van de organisatie-ontwikkeling, en digitalisering. Daarnaast zal de bestuurder inzetten op versterken en verbeteren van de relatie met huurdersvertegenwoordigingen, en de organisatie meenemen in het invulling geven aan de klantbeloften en het daarmee verbeteren van de dienstverlening. De bestuurder zorgt voor transparante communicatie en wisselwerking met alle betrokken belanghouders. Treedt op als eerste woordvoerder en vertegenwoordigt De Key binnen het (door de raad van commissarissen) gegeven mandaat. De bestuurder is verantwoordelijk voor een goed functionerend directieteam en draagt zorg dat de directie de opgave waar De Key voor staat kan realiseren.

Profiel

Het volledige profiel kun je hier vinden.

Je kunt voor meer informatie ook bellen met Threes Klop, Holland Consulting Group: 020 573 34 10 of 06 51 98 60 09.

Reageren

Reageren op deze vacature kan tot 13 september 2020 via e-mail.

Gespreksplanning

Voor de eerste sollicitatiegesprekken zijn de volgende data gereserveerd: dinsdag 13 oktober (18.30 – 21.30 uur) en woensdag 14 oktober (18.30 – 21.30 uur).