Ik huur een onzelfstandige woning (kamer). Hoe hoog mag mijn huurverhoging zijn?

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor onzelfstandige huurwoningen (kamers). Die krijgen een basishuurverhoging van maximaal 1,8%.

Voor welke uitzonderingsgroepen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet?

Er zijn twee groepen uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • 1. Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • 2. Huishoudens van vier of meer personen;

De Key ontvangt van deze groepen van de Belastingdienst een huishoudverklaring over 2015. Op het moment dat een uitzonderingssituatie van toepassing is, staat dat op deze huishoudverklaring.

Let op: De Belastingdienst kijkt naar de situatie zoals deze is op het moment dat wij de huishoudverklaring opvragen. Als de situatie op 1 juli 2017 gewijzigd is kijk dan bij bezwaar maken tegen het voorstel huurverhoging.

Hoe weet De Key in welke inkomenscategorie ik zit?

De Key ontvangt van de Belastingdienst een huishoudverklaring over 2015. Hierop staat aangegeven dat het (gezamenlijke) huishoudinkomen van 2015 meer of minder dan € 40.349,- is. Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen van de huurder en de overige bewoners van de woning. Inkomens van huisgenoten die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren, tellen alleen mee als ze hoger zijn dan het minimumloon van 2015 (€19.463,-). De verklaring van de Belastingdienst is een indicatie op adres, niet op naam.

Hoe weet ik welke gegevens de Belastingdienst doorgeeft aan De Key?

Voor 1 mei ontvang je van De Key een brief over de huurverhoging per 1 juli. In de brief lees je welke huurverhoging wij voorstellen. En dan weet je ook of de huurverhoging inkomensafhankelijk is. Als de huurverhoging meer is dan 2,8% voegen wij de huishoudverklaring van de Belastingdienst bij het huurvoorstel. Zo weet je exact welke persoonlijke gegevens wij hebben ontvangen. De Key bewaard geen kopie van deze persoonlijke gegevens.

In mijn huurverhogingsbrief staat een percentage van 2,8% maar ik heb geen verklaring inkomenscategorie van de Belastingdienst. Klopt dat wel?

Ja dat klopt. Bij 2,8 % verhoging sturen we geen verklaring van de Belastingdienst mee. Alleen bij een huurverhoging van meer dan 2,8%, maar maximaal 4,3%, wordt zo’n verklaring meegestuurd. Dat geldt dus niet voor jou.

Wie krijgen een lagere huurverhoging?

Huurders van een zelfstandige sociale huurwoning met een inkomen tot en met € 40.349.- krijgen een huurverhogingsvoorstel tussen de 0% en 2,8%. Bijna 60% van de huurders in deze groep ontvangt dit jaar geen huurverhoging.

  • Huurders van zelfstandige sociale huurwoningen uit de lage inkomensgroep (tot en met € 40.349,-) die een netto huurprijs betalen die hoger is dan € 710,68 krijgen 0% huurverhoging.
  • Huurders van zelfstandige sociale huurwoningen uit de lage inkomensgroep (tot en met € 40.349,-) die tussen de 70% en 100% betalen van de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering (of de streefhuur; dat is de maximale huurprijs die De Key hanteert voor een deel van haar woningvoorraad in Amsterdam en Diemen, deze streefhuur is altijd lager dan de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering), krijgen 0% huurverhoging.

Hoe bereken ik mijn maximale huurprijs?

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is afhankelijk van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend via het puntensysteem van de wettelijke woningwaardering.Ga voor het berekenen van het aantal woningwaarderingspunten en daarbij behorende maximale huurprijs per 1 juli 2017 naar www.huurcommissie.nl/huurprijscheck.

Mijn woning wordt gesloopt / gerenoveerd. Krijg ik een huurverhoging?

Als je in een complex woont waarvoor een peildatum is afgegeven door de gemeente op basis van een renovatie of sloop en je daardoor stadsvernieuwingsurgentie hebt gekregen, krijg je geen huurverhoging.

Heb ik recht op (meer of minder) huurtoeslag?

Een nieuw huurbedrag kan invloed hebben op het recht op huurtoeslag. En misschien zijn er het afgelopen jaar andere omstandigheden veranderd als gezinssamenstelling, inkomen of het eigen vermogen. Ga voor meer informatie over huurtoeslag naar de website van de Belastingdienst.

Ik ben gehandicapt/chronisch ziek. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

De wettelijke basis huurverhoging van maximaal 2,8% geldt ook als je gehandicapt/chronisch ziek bent. Alleen als het percentage huurverhoging in de brief hoger is dan 2,8% is en je gehandicapt/chronisch ziek bent, kun je bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel (1,5% van de huurverhoging). Dat bezwaar maken kan alleen als je voldoet aan de omschrijving van gehandicapt/chronisch ziek die de minister voor Wonen en Rijksdienst bekend heeft gemaakt. Stuur dan met je bezwaar een kopie van de indicatie mee. Als je bezwaar wordt toegekend, passen wij ons voorstel aan naar categorie 1.

Wat is de huursom?

De huursom is de optelling van de huur van alle zelfstandige sociale woningen van een verhuurder. De overheid heeft vastgesteld dat deze optelling in een jaar niet meer stijgen dan een vastgestelde percentage. Voor 2017 is dit percentage (de huursom) vastgesteld op maximaal 1,3%. Omdat de maximale huurverhoging voor zelfstandige sociale huurwoningen is vastgesteld op 2,8%, betekent dat veel huurders een lagere huurverhoging krijgen dan 2,8%.

Kan de inkomensafhankelijke huurverhoging verlaagd worden als het inkomen van de huurder is gedaald?

Dat kan. Wij verlagen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging als het huishoudinkomen in 2015 of 2016 lager was dan de inkomenscategorie waarop de huurverhoging was gebaseerd. Je kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Daalde je huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kun je ook alleen hiervoor huurverlaging vragen. Een voorstel voor huurverlaging dien je in bij De Key. Stuur een IBRI-formulier of een voorlopige of definitieve aanslag mee van iedereen die op het adres ingeschreven staat en een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. De verlaagde huur gaat op zijn vroegst 2 maanden na het volledige voorstel inclusief bewijsstukken in, en nooit met terugwerkende kracht. Meer informatie over een huurverlaging kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.