Waarom krijg ik elk jaar een ander percentage huurverhoging?

Het percentage huurverhoging hangt af van je inkomen, het puntenaantal van je woning volgens het woningwaarderingsstelsel en je huidige huurprijs. Ook de inflatie van het kalenderjaar daarvoor is onderdeel van het percentage huurverhoging. Hierdoor verschilt de huurverhoging elk jaar.

  • Heeft je woning veel punten volgens het woningwaarderingsstelsel? En heb je een relatief lage huur? Dan krijg je een hoger percentage huurverhoging.
  • Heb je een laag inkomen? Dan ontvang je straks meer huurtoeslag. Daardoor betaal je maar een klein deel van de huurverhoging zelf.
  • Is uw huurprijs boven de € 663,40? Dan kunt u minder huurtoeslag aanvragen en krijgt u een huurverhoging die gelijk is aan inflatie. Ook huurders met een tijdelijk huurcontract krijgen een huurverhoging met inflatie.
  • Verdien je meer dan € 43.574,-? Dan krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze is 6,6%.

Kijk in de huurkrant voor een rekenvoorbeeld, de infographic en meer informatie. Naast deze algemene regels, zijn er een aantal uitzonderingen. Deze vind je op onze website.

Voor welke uitzonderingsgroepen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet?

Er zijn twee groepen uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op 1 juli 2020;
  • Huishoudens die op 1 juli 2020 uit vier of meer personen bestaan.

De Key ontvangt van deze groepen van de Belastingdienst geen huishoudverklaring over 2019. De Belastingdienst geeft bij het overzicht aan dat de huurders van het betreffende adres tot een uitzonderingsgroep behoren.

Let op: De Belastingdienst kijkt naar het huishouden zoals deze is op het moment dat wij de huishoudverklaring opvragen. Als de situatie op 1 juli 2020 gewijzigd is kijk dan bij bezwaar maken tegen het voorstel huurverhoging.

Hoe weet De Key in welke inkomenscategorie ik zit?

De Key ontvangt van de Belastingdienst een huishoudverklaring over 2018. Hierop staat aangegeven of het (gezamenlijke) huishoudinkomen van 2018 meer of minder is dan € 43.574, -. Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk inkomen van de huurder en de huisgenoten van de woning. De Belastingdienst geeft geen inkomens aan De Key door, maar geeft aan of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens valt.

Hoe weet ik welke gegevens de Belastingdienst doorgeeft aan De Key?

Voor 1 mei 2020 ontvang je van De Key een brief over de huurverhoging per 1 juli 2020. Als de huurverhoging meer dan 5,1% is voegen wij de huishoudverklaring van de Belastingdienst bij het huurvoorstel. Zo weet je exact welke gegevens wij hebben ontvangen. De Key bewaart geen kopie van deze gegevens.

In mijn huurverhogingsbrief staat een percentage van 3,9% maar ik heb geen verklaring inkomenscategorie van de Belastingdienst. Klopt dat wel?

Ja dat klopt. Bij 3,9% verhoging is een basishuurverhoging en geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarom sturen we geen verklaring van de Belastingdienst mee. Alleen bij een huurverhoging van meer dan 3,9%, maar maximaal 6,6%, wordt zo’n verklaring meegestuurd. Dat geldt dus niet voor jou.

Ik huur een onzelfstandige woning (kamer). Hoe hoog mag mijn huurverhoging zijn?

Een kamer krijgt een basishuurverhoging van maximaal 4,1%. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor onzelfstandige huurwoningen (kamers). Huur je een onzelfstandige woning in een woongroep met één gezamenlijke huurovereenkomst? Dan krijgt de hele woongroep een huurverhoging van 5,1%.

Hoe bereken ik mijn maximale huurprijs?

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is afhankelijk van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend via het puntensysteem van de wettelijke woningwaardering. Ga voor het berekenen van het aantal woningwaarderingspunten en daarbij behorende maximale huurprijs per 1 juli 2020 naar www.huurcommissie.nl/huurprijscheck.

Mijn woning wordt gesloopt / gerenoveerd. Krijg ik een huurverhoging?

Pas als er een peildatum is afgegeven door de gemeente en je daardoor stadsvernieuwingsurgentie hebt gekregen, krijg je geen huurverhoging.

Door de huurverhoging komt mijn huurprijs boven de liberalisatiegrens van 737,14 euro uit. Kan dit?

Ja, dit kan. Hoe ver de huurprijs boven de liberalisatiegrens mag komen, verschilt voor de gemeenten Amsterdam, Diemen en Zandvoort.

Amsterdam & Zandvoort

Wanneer je een inkomensafhankelijke huurverhoging (6,6%) hebt gekregen kan de huurrijs boven de liberalisatiegrens uitkomen. Dat mag. De huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs (WWS) van je woning uitkomen of boven de middenhuurgrens van € 1.032,-. Als dit gebeurt, dan kun je bezwaar maken.

Diemen

Wanneer je een inkomensafhankelijke huurverhoging (6,6%) hebt gekregen kan de huurprijs boven de liberalisatiegrens komen. Je huurprijs wordt dan vastgezet op de liberalisatiegrens + 1 euro en mag niet verder worden verhoogd. Je nieuwe huurprijs is dan € 738,14. Pas als de liberalisatiegrens weer wordt verhoogd, mag de huur mee worden verhoogd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Heb ik recht op (meer of minder) huurtoeslag?

Een nieuwe huurprijs kan invloed hebben op je huurtoeslag. Wij geven je nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Ga voor meer informatie over huurtoeslag en het maken van een proefberekening naar de website van de Belastingdienst.

Ik ben gehandicapt/chronisch ziek. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

De wettelijke basis huurverhoging van maximaal 5,1% geldt ook als je gehandicapt/chronisch ziek bent. Alleen als het percentage huurverhoging in ons voorstel hoger dan 3,9% is en je gehandicapt/chronisch ziek bent, kun je bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel. Dat bezwaar maken kan alleen als je voldoet aan de omschrijving van gehandicapt/chronisch ziek , die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend heeft gemaakt. Stuur je bezwaar schriftelijk voor 1 juli 2020 naar ons toe, inclusief een kopie van de CIZ-indicatie gehandicapten/chronisch zieken. Als je bezwaar wordt toegekend, passen wij ons voorstel aan naar de basishuurverhoging tussen de 2,6% en 3,9%.

Wat is de huursom?

De huursomstijging bestaat uit het verschil tussen de huurinkomsten van sociaal zelfstandige woningen door de huurverhoging. De huursom is het percentage van dit verschil. Elk jaar stelt de overheid vast hoe hoog dit percentage maximaal mag zijn. Voor 2020 is dit percentage 3,1%. Omdat de maximale huurverhoging voor zelfstandige sociale huurwoningen is vastgesteld op 5,1%, betekent dit dat veel huurders een lagere huurverhoging krijgen dan 4,1%.

Kan de inkomensafhankelijke huurverhoging worden verlaagd als het inkomen van de huurder is gedaald?

Dat kan. Wij verlagen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging als het huishoudinkomen in 2018 of 2019 lager was dan de inkomenscategorie waarop de huurverhoging was gebaseerd. Je kunt alleen voor de laatste twee huurverhogingen een huurverlaging vragen.

Daalde je huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging?

Dan kun je ook alleen hiervoor huurverlaging vragen. Een voorstel voor huurverlaging dien je in bij De Key. Stuur een inkomensverklaring (het zogenaamde IBR60-formulier) of een voorlopige of definitieve aanslag mee van iedereen die op het adres ingeschreven staat.Stuur ook een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie mee. Het IB60-formulier kun je zelf downloaden van de website van de belastingdienst of aanvragen via de Belastgingtelefoon 0800 0543.

De verlaagde huur gaat op zijn vroegst twee maanden na het volledige voorstel inclusief bewijsstukken in, en nooit met terugwerkende kracht. Meer informatie over een huurverlaging kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.