Parkeerplek

Ieder jaar gaan alle huren omhoog, niet alleen voor de woningen die we verhuren. Dus ook als je een garage, parkeerplaats, bergplaats of andere ruimte van ons huurt krijg je te maken met huurverhoging.

Huurverhoging gelijk aan de inflatie

Voor de huurverhoging van ruimtes die geen woning zijn, geldt het door het CBS vastgestelde inflatiepercentage voor dat jaar. De huur verhogen we met het inflatiepercentage over 2016 van 0,3%.