Huurprijs en woningwaardering

De huur die je betaalt wordt bepaald door verschillende onderdelen: de kale huurprijs die we berekenen met het woningwaarderingstelsel, de servicekosten en de huurverhoging.

DDe kwaliteit van woonruimte drukken we uit in punten. Dit puntensysteem is het woningwaarderingstelsel (WWS). Op basis van deze punten berekenen we de maximale huurprijs van je woonruimte. Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie

Puntentelling

Om de kwaliteit van een woning te bepalen en daar punten aan toe te kennen, kijken we naar woningkenmerken als:

Alle punten bij elkaar opgeteld vormen het puntentotaal voor de woning. Elk puntentotaal heeft een maximale huurprijs die jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid. De netto huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs uitkomen die voor je woning geldt.

Streefhuur

Voor een deel van de woningvoorraad hanteert De Key een streefhuur. De vastgestelde streefhuur is niet hoger dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingstelsel.

Woon je in een onzelfstandige woning?

Dan rekenen we met een ander puntenstelsel. Informatie hierover kun je vinden op de website van de Huurcommissie.