De WOZ-waarde wordt verstrekt door de gemeente. Huurders van zelfstandige sociale huurwoningen hebben de WOZ-waarde nodig als zij de WWS voor hun woning willen toetsen.

 

In februari en maart 2016 verstuurt de afdeling Belastingen van de Gemeente Amsterdam alle hoofdhuurders van huurwoningen in Amsterdam de WOZ-waarde van de woning toe. Het puntenstelsel is niet van toepassing op woningen in de vrije sector, onzelfstandige huurwoningen zoals studentenkamers, monumenten en bedrijfsruimten. De gemeente verstuurt de WOZ-waarde aan álle huurders omdat de gemeente niet van iedere woning weet in welke sector die valt.

Wat is het WoningWaarderingsStelsel?

Het WoningWaarderingsStelsel (WWS) berekent de waardering van een huurwoning. Elke huurwoning krijgt WWS-punten: bijvoorbeeld voor de oppervlakte, aantal kamers, energiezuinigheid, kwaliteit/comfort en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de waardering en hoe hoger de maximale huur van de woning. De huren van woningen zijn dus afhankelijk van de waardering. De WOZ-waarde bepaalt gemiddeld 25% de waardering. Ofwel: gemiddeld 25% van de WWS-punten gaat over de WOZ-waarde.

Wat is WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’. De gemeente waarin je woont, stelt elk jaar van alle woningen de WOZ-waarde vast. Zeg maar de ‘verkoopwaarde’ van de woning. Dat doet de gemeente voor zowel koop- als huurwoningen. De WOZ- waarde wordt onder meer gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen en krijgt nu dus ook een rol bij het bepalen van het aantal punten van een huurwoning.

Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat overigens altijd over het voorgaande jaar. De WOZ-waarde wordt jaarlijks aangepast.

Betekent dit dat de puntenwaardering voor mijn woning jaarlijks wijzigt?

Dat is mogelijk. De WOZ-waarde telt voor ongeveer 25 % mee, dus als de WOZ-waarde wijzigt, dan wijzigt ook het aantal punten voor je woning.

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Als je vindt dat deze te hoog is, dan kun je contact opnemen met je gemeente.

Heeft de WOZ-waarde invloed op mijn huurverhoging per 1 juli?

De nieuwe maximale huur bepaalt tot hoe hoog de huur mag stijgen bij de huurverhoging. Kreeg je in 2015 geen huurverhoging omdat de maximale huur al bereikt was? Het kan zijn dat je in 2016 wel een huurverhoging krijgt, omdat de maximale huur is gestegen. Hierbij gelden de door de minister vastgestelde wettelijke percentages: de huurverhoging bestaat uit een jaarlijkse indexatie (inflatiecorrectie) plus een percentage waarmee woningcorporaties en (particuliere) eigenaren in de gereguleerde sector de huren per 1 juli mogen verhogen.